Zer filminin gösterimi yapıldı

Zer filminin gösterimi yapıldı