Felsefenin Temel Momentleri

Felsefenin Temel Momentleri

İstanbul Sözleşmesi ve 6284 Koruma Konunu Üzerine Canlı Yayın
14 Ekim Dayanışma Kahvaltısı Yapıldı
Su İle Ülser Tedavisi

FELSEFENİN TEMEL MOMENTLERİ

Felsefede tek tarz bir anlayış söz konusu olmadığı gibi tekdüze bir felsefe tarihi de yoktur. Felsefenin tarihi, sosyal dünyanın gelişme düzeneğine uyarcasına yükseliş ve düşüşlerle ilerlemiştir/ilerlemektedir. Düşüncenin yükseliş ve düşüşler biçiminde ilerlemesinin nedeni ve nedenleri olmalıdır. Öte yandan bu nedenlerin sınıf dinamiği ile ilişkisini açığa çıkarmak da felsefenin görevidir. Bu açıdan “hangi felsefe?” sorusu önem kazanır.

Antik Yunan momentinde (etap) felsefenin zirve yapmasının, başlıca motivasyonu nedir? Sokrates, Platon ve Aristoteles, hangi dünyanın (moment) ve hangi sınıfların sözcüsü oldular? Aynı soruyu Yeniçağ’ın Descartes, Leibniz ve Spinoza gibi filozofları için de sormak yanlış olmayacaktır. Aydınlanma, Kant ve Hegel’in kurduğu felsefe de, felsefenin temel momentleri içindedir ve açıklanması gerekir. Felsefede bir “Kopernik Devrimi”den söz edilir. Bu devrimde Marx’ın ve Marksizmin rolü nedir? Yanıtlanması gereken sorulardan birisi de budur…