Biz Kimiz

Yaşam Ağacı Derneği 2006 yılında kurulmuştur. Dernek tüzüğümüzde belirtildiği üzere kuruluşundan bugüne emek eksenli, adaletli, özgür bir hayatın oluşturulmasına katkı sunma hedefiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Derneğimiz, insana yaraşır onurlu bir yaşam sürdürme hedefimizin sınıfsal, dinsel, cinsel, ırksal, çevresel her türlü sömürü ve ayrımcılığa karşı dayanışma içinde birlikte olmamızla mümkün kılınabileceğine inanmaktadır. Ustanın dediği gibi “bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine “. Derneğimiz bunun için kendi ve diğerinin emeğine, varlığına değer veren, koruyan,
saygı duyan düşünce ve davranış biçimlerine sahip çıkar. Dayatmacı, tepeden inme yaklaşımlar yerine demokratik, katılımcı, özgürlükçü, geliştiren ve ortaklaştıran düşünce ve davranışları seçer ve
uygular. Kurumsal çalışmasını bu perspektifle, bürokratik çalışma yöntemini dışlayarak sürdürür.
Derneğimiz, hedeflerinin hayata geçmesi için meclis/meclisler” vasıtasıyla çalışmalarını sürdürecek olup; tüm üye ve dostlarımızın birlikte karar alma ve üretme anlayışıyla, iradelerinin yansıdığı işleyişle kurumsallığımız zenginleştirilecektir. Derneğimizde, doğa ve toplumbilim başta olmak üzere, tüm bilim dallarının rehberliğinde bilgilendirici ve bilinçlendirici, toplantı, panel, sanatsal faaliyetler
gerçekleştirilecektir.
Yaşam Ağacı Derneği kuruluş ilke ve amaçları doğrultusunda ilişkilendiği üye ve dostlarının ortak bir yaşam alanı olma, büyük bir aile olma isteğindedir. Öğrencisi, emeklisi, işçisi her birimizin
bir ucundan tutarak büyüttüğümüz, içinde hepimizin olduğu büyük bir aile. Bilgisinden, yeteneğinden,
büyük keyif alacağımız hocalarımızın rehberliğinde müzik çalışmalarında bir araya gelelim, halkoyunları ekibimizle de el ele olalım. Her ay belirlediğimiz bir konudaki sohbetlerimizde söyleşelim, öğrenelim, dinleyelim, kimi zaman bir konuğumuzdan kimi zaman aramızdan bir dosttan.

“BU DAVET BİZİM”