İlkelerimiz-Hedeflerimiz

Biz, Yaşam Ağacı Derneği olarak
Aşağıda belirttiğimiz ilkelerimizin hayata
geçmesi için emek sunar, bu ve benzeri
ilkeleri savunan her kişi/ kurumla bir
arada üretmeyi hedefleriz.
Buna göre;
Özgür, dayanışma içinde, üretmeyi ve adil
paylaşımı esas alan bir toplumsal yaşamın insana
yakışan en onurlu yaşam olduğunu savunur ve
inanırız.
Bunun için; doğayı ve çevreyi koruruz. Doğanın ve
çevrenin tahribatına karşı dururuz. Doğadaki tüm
canlı varlıkların insanlar kadar yaşam haklarının
olduğunu söylemekle kalmaz, bu düşüncemizin
hayata geçmesi için emek sunarız.
Herkesin ayrımcılık ve yaptırıma uğramadan
düşünce ve inancını ifade etmesinde, toplanma,
dernek ve benzeri kurumlar kurma, üye olup
olmamasında özgür olmasını savunuruz.
Beslenme, barınma, sağlık gibi temel hakların dil,
din, ırk, cinsiyet ayrımı almaksızın herkes için eşit,
adil ve nitelikli olarak sağlanmasını ister, bunun
için emek sunarız.
Lgbti+’ların uğradıkları her türlü şiddet ve
ayrımcılık biçimine karşı durur/ lgbti+’ların eşit
yurttaşlık hakkı için her türlü ayrımcılığın
karşısındadır.
Herkesin çalışma, iş güvenliği ve sendikal haklarda
güvence içinde olmasını isteriz.
Herkese bilimsel, anadilinde, laik, nitelikli eğitim
hakkını savunur.
Yerleşme ve seyahat etme hakkını savunur, zorla
yerinden etmeye karşı çıkarız.
Çocukların ruhsal ve bedensel bütünlüklerinin
sağlanması ve korunması için adil ve barışçıl bir
toplumda yaşamaları gerekliliğine inanır ve
savunuruz.
Kadınlara uygulanan fiziksel, cinsel, duygusal,
ekonomik saldırı ve yaptırımlara karşı mücadele
eder, kadının özel ya da kamusal alanda her türlü
ayrımcılığı dışlayan bir yaşam sürdürme hakkını
savunuruz.
Bedensel engellilerin toplumsal hayat içinde
üreten ve var olan bir yaşam sürdürme hakkını
benimseriz.
Hayvanların fiziksel ve duygusal olarak güven
içinde yaşamalarını sağlamak için emek sunarız.
Doğadaki tüm canlılara sahip çıkar, koruruz.
Halkların, özgür ve adil ortak toplumsal yaşam
içinde, kendi etnik kültürlerini diledikleri gibi
yaşama haklarına sahip çıkarız.
Derneğimiz; Din ‘in, siyasal ve toplumsal yaşamı
belirlemesine karşı çıkar.
Emperyal çıkarların kendi yararlarına başlattıkları
haksız ve kirli savaşlara karşı demokratik ve
barışçıl bir toplumsal yaşamı savunur,
sahip çıkarız.
Bireysel ve toplumsal özgürlükçü, adaletli, halkçı,
yaratıcı sanatı savunur ve sahip çıkarız.