ÜYE İLİŞKİLERİNDE UYULMASI VE UYGULANMASI ÖNGÖRÜLEN ESASLAR

Derneğimizin 2018 yılı olağan Genel Kurulu’na davet
Derneğimizin 2018 yılı olağan Genel Kurulu’na davet
Üye ilişkilerinde uyulması ve uygulanması öngörülen esaslar

DUYURU

Yaşam Ağacı Derneği Yönetim Kurulu 2016 2018 faaliyet döneminde yaşanan bazı olumsuz gelişmelerin günümüze gelen yansımaları nedeniyle dernek organları ve üyelerinin birbiriyle ilişkilenmelerinde kurumsal bakış açısı ve işleyişinin aşağıda belirtilen çerçevede sürdürülmesi yaklaşımındadır.

ÜYE İLİŞKİLERİNDE UYULMASI VE UYGULANMASI ÖNGÖRÜLEN ESASLAR;

1-Derneğimiz benimsediği ilke ve esaslara uygun bireysel, kurumsal ve toplumsal her gelişme ile nicelik ve nitelik hacmi oranında ilgilenerek kendi yaşam alanına dahil eder.

2-Yaşam Ağacı Derneği, kuruluş amaç ve felsefesi doğrultusunda, kurumsal varlığını ileri taşıma hedefinin hayat bulması için eşit, özgür, adil ve gönüllü her bir birey/üye ile ortaklaşma anlayışındadır.

3- Derneğimiz, üyelerinin kendi aralarındaki ilişkinin öz, biçim, içerik boyutlarının kendisine yansımalarının sonuçlarını da kendi yaşam alanı içinde görür ve kabul eder. Bu bağlamda

-Derneğin faaliyeti çerçevesinde gerek organları gerek üyelerinin her birinin ayrı ayrı ve/veya birlikte, toplamda bir bütün olarak paylaşımlarında derneğimizin felsefesine dayanak olan ortak değerler baz alınarak buna uygun tutum, davranış ve söylem içinde olunması gerektiğini, aksi yaklaşımların kabul edilemeyeceğini belirtir,

-Derneğimiz, dernek faaliyeti kapsamı dışında gelişen ilişkilerin sorunlu yanlarıyla, çözümde taraflarını aşarak kendisinin muhatap alınması halinde kurumsal kimliğine, niteliğine ve anlayışına denk düşen söz, tutum ve davranış içinde muhataplık kuracağını belirtir,

-Derneğimiz kuruluş amaç ve felsefesinin bir gerekliliği olarak;

Dernek faaliyet kapsamında gerek organları gerek üyeleri arasındaki paylaşımda eleştiri ve özeleştiri yönteminin vazgeçilmez olduğunu belirtmekle birlikte eleştirinin   yıkıcı ve rekabetçi bir biçimi yerine yapıcı, kazandırıcı ve dönüştüren biçimini yöntem olarak esas alır. Buna karşılık özeleştirinin de suçlama, savunma ve gerekçelendirme biçimi yerine samimi, değişen ve değiştiren öz ve biçimini esas alır.

-Bütün bunlarla birlikte derneğimiz, kuruluş amaç ve felsefesine uygun ilişki ve yaşam alanları üretmenin esas faaliyet alanı olduğunu, bu amacın önüne kendini koyan, amacı engelleyen ya da durağanlığa sebebiyet veren organ, üye, çevre yaklaşımlarının her türlüsünde güçlü bir karşı duruş içinde olur.

Bu durumda eleştiri ve özeleştiri yöntemlerinin sonuç vermemesi ya da sonuç vermeyeceğine kani olması halinde gerek tüzük gerekse dernekler kanunun öngördüğü yaptırım mekanizmalarının uygulanması yoluna gidebileceğini belirtir.

YÖNETİM KURULU FAALİYET ESASLARI

1-Dernek tüzüğünde belirtilen amaç faaliyetlere dayanak yapılan felsefe toplumların ve bireylerin sınıf, dil, din, ırk, cinsiyet ayrımını ret eden eşit ve özgür bir dünyada yaşama savunusudur.

2-Bu nedenledir ki Yaşam Ağacı Derneği kuruluş ilke ve amaçları doğrultusunda ilişkilendiği üye ve dostlarının ortak bir yaşam alanı olma iddiasındadır.

3- Derneğimizin bu iddiası, üye ve dostlarımızın taşıdığı ortak değerleri yaşatma, paylaşma ve yayma isteğinin bir sonucudur. Ancak temenni ve iyi niyet dileklerinden ibaret kalacak pratiğimizin bu isteğimizi gerçeğe dönüştürmeyeceği hepimizce malumdur.

4-Derneğimiz için, adına, felsefesine uyumlu her düşünce, öneri, emek ortaklaşma değeri taşır, bu bağlamda nicelik ve niteliksel olarak mevcut durumundan ileriye doğru gelişmeye katkı sağlayacak kurumsal ve bireysel tüm düşünce ve yaklaşımlar benimsenir.

5-Derneğimiz ülkemizin içinde bulunduğu süreçte üyeleri ve etki ettiği çevre için güçlü bir misyon yüklenmeye adaydır. Yönetim Kurulu, Üye ve dostlarımızın temenni ve beklentilerinin bu yönde olduğu bilinciyle görev ve sorumluluk üstlenmiştir Buna karşılık Yönetim Kurulumuz, Derneğimizden beklenen misyonun yerine getirilmesinde başta üyelik aidatlarının ödenmesi olmak üzere tüm üye ve dostlarımızın dernek faaliyetinde kendilerini de sorumlu ve görevli kabul etmelerinden geçtiğini bir kez daha hatırlatır. Bu bağlamda tüm üyelerimizi derneğimizin faaliyetlerinde etkin bir üye olmaya, yeni üyeler kazandırma çalışmasında bulunmaya davet eder.

Üyelerimize saygı ile sunarız.

Yaşam Ağacı Derneği

Yönetim Kurulu