Yerel Yönetimler konulu panelimizi gerçekleştirdik.

Yerel Yönetimler konulu panelimizi gerçekleştirdik.

Metin-Kemal Kahraman kardeşler 4 yeni albümle geliyor
Kundakçı, kutsalı ateşe veriyor
“Moda Sahnesi ticari bir tiyatro değil özerk kamusal tiyatrodur”

Yaşam Ağacı Derneği   yerel seçimlere az bir süre kala gündemine “Demokratik Yerel Yönetimler ve Ovacık deneyimi ” başlıklı bir paneli gündemine aldı.

4 Kasım pazar günü Taksim Hill Otelde gerçekleşen panele panelist olarak Ovacık Belediye Başkanı M. Fatih Maçoğlunu davet etti. Moderatörlüğünü Yrd.Doç. Dr Lütfiye Bozdağ’ın yaptığı ve M.Fatih Maçoğlunun panelist olduğu panele Yaşam Ağacı Derneği üye ve dostları yüksek katılım gösterdi.
Dernek yönetiminden Okan arkadaşımız katılımcıları selamlayarak paneli başlattı. Açılışı yapmak üzere sözü Dernek başkanımız Fatmagül Yolcu’ya verdi. Dernek Başkanımız Fatmagül Yolcu Derneğimiz’in kısa bir tarihsel öz geçmişinden bahsettikten sonra, derneğin yerel yönetimlere bakışını ve dernek çalışmalarını kapsayan bir sunum gerçekleştirdi.

Lütfiye Bozdağ M.Fatih Maçoğlu’nun öz geçmişinden  bahsederek sözü demokratik yerel yönetimlere getirerek Ovacık deneyimi ile ilgili bir dizi soru ile sözü M Fatih Maçoğlu’na verdi. Maçoğlu  etkin bir anlatımla demokratik yerel yönetimlerin önemini, ortak akılla nelerin yapılabileceğini, Ovacık’ın sorunlarını, neler yapmak istediklerini, neleri deneyimlediklerini başarı ve eksikliklerini anlattı. Maçoğlu Moderatör’ün ve panele katılan  YAD ve dostlarının sorularını içtenlikle cevapladı. Kurulan kooperatifin öneminden, yerli tohumdan tutun da çiftçinin eğitimi, ürünlerin pazarlanması vb. konularından bahsedildi. Panele Katılan üye ve Dostlarımız Ovacık Belediyesinin yapmış olduğu çalışmalarda, kendilerine ihtiyaç duyulduğunda bazı  (eğitim vb. ) konularda destek olabileceklerini belirttiler. Panelin sonunda dostlarımızdan aldığımız olumlu tepkiler, bizlere bu etkinliğin karşılık bulduğunu ve bu anlamda ;

Yaşam Ağacı Derneği  olarak yaşama dair  çalışmalarımızla hep birlikte etkinlikler, dernek çalışmaları ve dayanışma faaliyetleri  fikrini güçlendirdi.  Sizler de bu çalışmalara katılabilir, bir dernek gönüllüsü ve üyesi olarak çalışmaları daha da güçlü hale getirmemize katkı sağlayabilirsiniz.

Dernek Başkanı Fatmagül YOLCU’nun konuşma metni;

Değerli katılımcılar;

Başta,  Ovacık Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Maçoğlu olmak üzere Yaşam ağacı Derneğinin Yerel Yönetimler ve Ovacık Deneyimi konulu panelimize hepiniz hoş geldiniz.Sözü Komünist Başkana bırakmadan önce;  Yaşam Ağacı Derneği kimdir salondaki katılımcılarımızın büyük çoğunluğunun dernek üye ve dostlarından oluştuğunu da dikkate alarak kısa bir değini ile cevap vermek isteriz. Yaşam Ağacı Derneği 2006 yılında kuruldu. Kuruluş gerekçesini ırk, dil, din, cinsiyet farkı gözetmeksizin bireysel ve toplumsal ölçekteki demokratik talep ve hakların hayata geçmesi, güvence altına alınması, geliştirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası alanda çaba gösteren kişi ve kuruluşlarla birlikte etkinliklere girme olarak dernek tüzüğünde resmileştirdi. Bu geniş amacın yanında bir de kendi üyeleri arasında ekonomik, sosyal, kültürel her türlü dayanışmayı sağlama ve buna yönelik faaliyetlerde bulunmayı bir diğer amacı olarak belirledi. Bu bağlamda derneğimiz tekçi, otoriter, hegemonyacı, yayılmacı anlayış ve yönetimlere karşı adil, özgür, laik, demokratik bir anlayışta,  insana yaraşır onurlu bir yaşamı savunanların yanında yerini aldı. Rantiyecilik yerine üretimi talancılık yerine, öz kaynaklarının sürdürülebilirliğinde, hakça paylaşıma dayalı emek eksenli bir yaşamı insana değer gördü.

Ne bizden öncesi, ne bizden başkası ne de bizden sonrası tufan felsefesine karşı emeğiyle, direnciyle, onuruyla insanlık tarihinde iz bırakanların anılarına saygı duydu, onurlandı, sahiplendi. Kimseyi dilinden, dininden, etnik kökeninden, cinsiyetinden, cinsel tercihinden, bedensel engelinden dolayı ötekileştirmedi. Tersi tutum ve fikirlere yüz vermedi.Her canlıya karşı fiziksel ve ruhsal şiddeti reddetti, doğanın tüm canlılarla bir bütün olduğunu bildi ve dillendirdi.Derneğimiz kuruluşundan bugüne tüm emperyalist kirli savaşlara karşı halkların eşitliğini ve özgürlüğünü savundu.Derneğimiz yönetim biçimlerinde temsili sistem yerine katılımcı demokrasi anlayışını savundu.Bugünden bir kaç ay sonra ülke genelinde yerel yönetim seçimlerine gideceğiz. Küresel kapitalizmin bugün ki neo-liberalizm çağında; insanın toplumsal, biyolojik varlığına ve doğaya dair her şeyin satılabilir metaaysa dönüştürüldüğü bu dönemde yerel yönetimler neo-liberal piyasa ekonomisinin yeni taşeron aktörleri olarak görevli kılınmıştır.Oysa katılımcı demokrasi talebinin etkin bir mekanizması olarak çalıştırılmak üzere alternatif model olabilecek yerel yönetimler oluşturmak mümkündür. Nitekim toplumun pek çok farklı kesiminden takdir ve onay alan Ovacık Belediyesinin örnek çalışmaları bunun somut örneğidir.

Şimdi hepimizin coşkuyla sevinç duyduğu, onurlandığımız Ovacık Belediyesini bizzat komünist başkandan öğrenmek üzere sözü kendisine bırakıyorum.Sayın başkana, değerli moderatör arkadaşımıza ve siz değerli katılımcılara Yaşam ağacı Derneği YK adına saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

 

Panellerden Görseller