8. Olağan Genel Kurul

8. Olağan Genel Kurul

Madde bağımlılığına karşı yaşamda buluşma
14 Ekimde Dostlar Sofrasında Buluşalım.
Dostlarla Kahvaltıda Buluşuyoruz…

Derneğimizin 2020-2021 yılları 8. Olağan Genel Kurulu 04.12.2022 pazar günü saat 13.00 de derneğimizde yapılacaktır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 11.12.2022 pazar günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündemlerle gerçekleştirilecektir;
Gündemlerimiz:
1-Açılış ve saygı duruşu,
2-Toplantı divan heyetinin seçimi, ve divana genel kurul tutanağını imzalama yetkisi verilmesi,
3-Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi,
4-2020-2021 yılları gelir gider tablosu okunması, görüşülmesi,
5-Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi,
6-Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurullarının ayrı, ayrı ibrası,
7-2022-2023 gelir gider bütçesinin sunulması, görüşülerek onaylanması,
8-Yönetim ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi,
9-Dernek üyelik aidatı ile ilgili tüzük değişikliği

10-Dilek, temenniler ve kapanış.

Saygılarımızla tüm üyelerimize duyurulur .